logo visit sweden logo
 

Provisoriskt pass

senast uppdaterad 2024-01-08 13:03:43

Om du förlorat ditt vanliga pass eller om det är utgånget kan du ansöka om ett så kallat provisoriskt pass. Det utfärdas normalt för en resa direkt hem till Sverige alt. bosättningslandet och har kort giltighetstid. Följande krävs:

 

  • Två (2) passfoton, som får vara högst sex månader gamla. På fotot ska ansiktet vara avbildat rakt framifrån med blicken riktad mot kamerans lins, ansiktsuttrycket ska vara neutralt och bakgrunden ljus och skuggfri.
  • Polisrapport om passet är stulet.
  • Om möjligt, giltig fotolegitimation för att styrka din identitet. Om du inte har en giltig ID-handling kan du be en närstående komma med som kan styrka din identitet. 
  • Avgiften för passet erläggs kontant, med check eller med kreditkort vid besökstillfället.  Avgiften varierar med valutaförändringar. (jan 2024 = 162€)

För minderåriga behövs även:

  • Barnet måste ha person/samordningsnummer innan ansökan görs.
  • Barnet måste komma till konsulatet med sina föräldrar (vårdnadshavare).
  • Om endast en av föräldrarna kan komma in med barnet måste den andra vårdnadshavarens bevittnade medgivande uppvisas.
  • Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas.
  • Om barnet är fött utomlands ska födelsebevis som utvisar föräldrarnas namn medtas.
  • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.

Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Vi har inte möjlighet att ta in en passansökan som inte är komplett.


Copyright © 2007 - 2024 consulat-suede.fr
created by www.dynweb.se