logo visit sweden logo
 

Personbevis

senast uppdaterad 2015-01-27 11:59:26

Konsulatet kan på begäran utfärda en så kallad fiche inviduelle d'etat civil.  Intyget som är avgiftsbelagt utfärdas mot uppvisande av ett svenskt personbevis som anger namn och födelsedata, föräldrars namn och födelesdata samt moderns flicknamn. Personbevis kan beställas direkt från Skattemyndigheten på födelseorten i Sverige eller per telefon +46 771 567 567. Det kan också beställas direkt från Skatteverkets webbplats.


Copyright © 2007 - 2018 consulat-suede.fr
created by www.dynweb.se