logo visit sweden logo
 

Körkort

senast uppdaterad 2020-02-18 14:43:45

Här nedan finner du information om hur du omvandlar ditt svenska körkort till ett franskt och hur du går till väga för att få ett nytt om du förlorat ditt franska körkort.

Omvandla svenskt körkort till franskt -OBS! Nya regler från och med 6 februari 2020 !!

Körkort som utfärdats inom EU/EES gäller i Frankrike. Du som är fast bosatt i Frankrike kan inte förnya ditt körkort i utfärdandelandet, utan måste göra detta i Frankrike.

OBS! Från och med 6 februari 2020 kan du INTE längre ansöka om körkort per post hos prefekturen i Nantes, utan måste invänta att ansöka via Internet. Den nya ansökningsprocessen kommer fungera från och med den 3 mars 2020 via ANTS hemsida, Agence Nationale des Titres Sécurisés. Se: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1758.

Liksom för bilregistrering kommer ansökan att göras via ANTS hemsida. Där skapar du ett eget konto genom att ange namn och e-postadress, https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire. Därefter får du ett mail där du ombes att aktivera ditt konto genom att klicka på en länk där du ska fylla i ytterligare information, bl.a. önskat lösenord. Du får även ytterligare ett mail med ett användarnamn att använda vid inloggning på din sida.

Konsulatet kommer att uppdatera informationen om hur du går tillväga för att ansöka om ett franskt körkort så snart reglerna blir tillgängliga.

I september 2013 ändrades de franska körkorten till EU-format, men de som utfärdats tidigare gäller till den 19 januari 2033. De nya franska körkorten är giltiga i 15 år och måste därefter förnyas.

Följande dokument kan förberedas och laddas ner elektroniskt:

  • Det ifyllda formuläret cerfa n°14879*01 Demande de permis de conduire par échange (ska fyllas i med svart penna och skrivas med versaler, kan erhållas på plats och finns även bifogat nedan). OBS! att detta formulär måste tryckas ut i färg. Du ska även tydligt ange en e-postadress eller ett mobilnummer.
  • Det ifyllda formuläret cerfa n°14948*01 référence 06, Demande de permis de conduire - format de l'Union Européenne (ifylls med svart penna med versaler, finns bifogat nedan). OBS! att detta formulär måste tryckas ut i färg.
  • Ett intyg från Transportstyrelsen i Sverige att ditt körkort är giltigt, https://transportstyrelsen.se/sv/Kontakta-oss/. Original samt översättning till franska av auktoriserad översättare eller svenskt konsulat (även intyg som utfärdats på engelska ska översättas till franska).
  • En färgkopia av båda sidorna av ditt svenska körkort
  • Kopia av nationell ID-handling eller pass
  • För kvinnor ett bevis på flicknamn, t ex personbevis som du kan få på engelska av Svenska Skatteverket eller översatt till franska av auktoriserad översättare eller svenskt konsulat
  • Tre passfoton, varav två ska fästas på respektive formulär ovan
  • Kopia av el- eller telefonfaktura eller skatteavi som intygar din adress i Frankrike
  • Kopia av båda sidorna av intyg som visar att du bott i Frankrike minst 6 månader (t.ex. hyreskontrakt, anställningskontrakt, skatteavi, intyg från Sécurité Sociale (attestation de droits))

 

Steg 2: Körkortets utfärdande:

Myndigheten kommer att kontakta dig för att du ska inkomma (skicka in) originalet av ditt svenska körkort. De skickar också ett intyg om att du lämnat in ditt originalkörkort.

Handläggningstiden varierar med hänsyn till antalet ansökningar och om ärendet ger upphov till frågor. För närvarande har prefekturen i Nantes väldigt hög arbetsbelastning och det tar minst 6 månader och upp till över ett år för att få sitt körkort. Om du har angett en e-postadress i ansökan får du meddelande när ansökan är godkänd och ditt nya körkortsnummer (NEPH) och att prefekturen anmodat ANTS att utfärda ditt körkort. Det kan ta ytterligare ett par månader: Du kan ringa 3400 för att följa utfärdandets gång: För att tala med en handläggare tryck: 1 (carte grise) / 1 (particulier) / 6 (autres questions) / 2 (mise en relation avec un conseiller).  

Det går även att kontakta myndigheten per e-post via följande länk: http://www.loire-atlantique.gouv.fr/index.php/Contactez-nous.

Körkortet skickas till din hemadress. Det är giltigt i 15 år från utfärdandedatum som anges på kortet.

 

Förlorat franskt körkort

Den som förlorat sitt körkort ska göra en förlustanmälan och samtidigt ansöka om ett nytt körkort, https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1727. Ansökan görs direkt på via ANTS (Agence nationale des titres sécurisés) hemsida, via länken https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/Services-associes/Effectuer-une-demande-de-permis-de-conduire-en-ligne.

Det går att följa gången för det franska körkortets förnyelse via din sida hos ANTS under rubriken pågående ansökningar (demandes en cours). Om du inte är hemma när brevbäraren kommer förbi får du en avi och har 15 dagar på dig att hämta ditt körkort på posten. OBS! Missar man denna tid, får man lämna in en ny ansökan om ett nytt körkort.

 

 


Copyright © 2007 - 2023 consulat-suede.fr
created by www.dynweb.se