logo visit sweden logo
 

Körkort

senast uppdaterad 2015-12-16 22:26:24

Svenska körkort gäller i Frankrike men är du bosatt i Frankrike kan du byta ut ditt svenska körkort mot ett franskt. Du kan bli ålagd att byta ut ditt körkort om du gör dig skyldig till trafikförselse i Frankrike.

Nya regler införs nu för förnyelse av svenska körkort. Från den 1 december 2010 skall personer som är bosatta i ett EES-land ansöka i det land där man är bosatt.

Den som är permanent bosatt i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES*) kommer efter 1 december 2010 inte längre kunna få sitt svenska körkort förnyat i Sverige. Det ska i stället ersättas med ett körkort i den stat som den sökande är permanent bosatt.

Är man däremot permanent bosatt i en stat utanför EES får man fortsättningsvis enligt de nya reglerna förnya sitt svenska körkort i Sverige. En ansökan ska då göras skriftligen och tillsammans med ansökan ska en handling skickas med som visar att den som söker om förnyelse är permanent bosatt i en stat utanför EES.

En person som inte är utvandrad men tillfälligt befinner sig i annat EES-land får förnya sitt svenska körkort. Personen har fortfarande möjlighet att få sitt svenska körkort skickat till en svensk ambassad eller konsulat.

Vidare information finner du på Transportstyrelsens hemsida.

Ansökan om byte till franskt körkort sker hos Prefekturen. För personer bosatta i Alpes Maritimes sker ansökan skriftligt. Du kan ladda ner formuläret här och sända det till : Préfecture des Alpes Maritimes, Bureau de la Circulation, 06286 Nice Cedex 3


Copyright © 2007 - 2018 consulat-suede.fr
created by www.dynweb.se