logo visit sweden logo
 

Körkort

senast uppdaterad 2023-10-13 16:13:58

Här nedan finner du information om hur du omvandlar ditt svenska körkort till ett franskt och hur du går till väga för att få ett nytt om du förlorat ditt franska körkort.

Omvandla svenskt körkort till franskt -OBS! Nya regler från och med 6 februari 2020 !!

Körkort som utfärdats inom EU/EES gäller i Frankrike. Du som är fast bosatt i Frankrike kan inte förnya ditt körkort i utfärdandelandet, utan måste göra detta i Frankrike.

OBS! Från och med 6 februari 2020 kan du INTE längre ansöka om körkort per post hos prefekturen i Nantes, utan måste invänta att ansöka via Internet. Den nya ansökningsprocessen kommer fungera från och med den 3 mars 2020 via ANTS hemsida, Agence Nationale des Titres Sécurisés. Se: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1758.

Liksom för bilregistrering kommer ansökan att göras via ANTS hemsida. Där skapar du ett eget konto genom att ange namn och e-postadress, https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire. Därefter får du ett mail där du ombes att aktivera ditt konto genom att klicka på en länk där du ska fylla i ytterligare information, bl.a. önskat lösenord. Du får även ytterligare ett mail med ett användarnamn att använda vid inloggning på din sida.

I september 2013 ändrades de franska körkorten till EU-format, men de som utfärdats tidigare gäller till den 19 januari 2033. De nya franska körkorten är giltiga i 15 år och måste därefter förnyas.

Du som har ett svenskt körkort och bor i Frankrike kan använda ditt svenska körkort under dess giltighetstid. Därefter måste körkortet förnyas. 

Du som är pemanent bosatt i Frankrike ska förnya ditt svenska körkort till ett franskt körkort genom att besöka hemsidan ANTS . Gör detta i god tid då det kan vara lång handläggningstid.  

Följande dokument kan förberedas och laddas ner elektroniskt:

  • Ett intyg från Transportstyrelsen i Sverige att ditt körkort är giltigt, https://transportstyrelsen.se/sv/Kontakta-oss/. Original samt översättning till franska av auktoriserad översättare.
  • En färgkopia av båda sidorna av ditt svenska körkort
  • Kopia av nationell ID-handling eller pass
  • För kvinnor ett bevis på flicknamn, t ex personbevis som du kan beställa (2-språkigt svenska-franska) av Svenska Skatteverket eller översatt till franska av auktoriserad översättare.  
  • Tre passfoton, varav två ska fästas på respektive formulär ovan
  • Kopia av el- eller telefonfaktura eller skatteavi som intygar din adress i Frankrike
  • Kopia av båda sidorna av intyg som visar att du bott i Frankrike minst 6 månader (t.ex. hyreskontrakt, anställningskontrakt, skatteavi, intyg från Sécurité Sociale (attestation de droits))

 

Steg 2: Körkortets utfärdande:

Myndigheten kommer att kontakta dig för att du ska inkomma (skicka in) originalet av ditt svenska körkort. 

Handläggningstiden varierar med hänsyn till antalet ansökningar och om ärendet ger upphov till frågor. Du kan ringa 3400 för att följa utfärdandets gång: För att tala med en handläggare tryck: 1 (carte grise) / 1 (particulier) / 6 (autres questions) / 2 (mise en relation avec un conseiller).  

Körkortet skickas till din hemadress. Det är giltigt i 15 år från utfärdandedatum som anges på kortet.

Förlorat franskt körkort

Den som förlorat sitt körkort ska göra en förlustanmälan och samtidigt ansöka om ett nytt körkort, https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1727. Ansökan görs direkt på via ANTS (Agence nationale des titres sécurisés) hemsida, via länken https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/Services-associes/Effectuer-une-demande-de-permis-de-conduire-en-ligne.

Det går att följa gången för det franska körkortets förnyelse via din sida hos ANTS under rubriken pågående ansökningar (demandes en cours). Om du inte är hemma när brevbäraren kommer förbi får du en avi och har 15 dagar på dig att hämta ditt körkort på posten. OBS! Missar man denna tid, får man lämna in en ny ansökan om ett nytt körkort.

 

 


Copyright © 2007 - 2024 consulat-suede.fr
created by www.dynweb.se