logo visit sweden logo
 

Om Hemsidan

www.consulat-suede.fr är hemsidan för alla som intresserar sig för Frankrike med tyngdpunkt på Nice regionen och Södra Frankrike. Målet med hemsidan är att skapa en plattform för boende, besökande och intresserade personer till regionen. Denna plattform ska fungera både som en informationskälla och, inte minst, som ett redskap för att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med andra besökare.

Hemsidan är uppdelad i två fristående avdelningar:

  • Nyhetssida med löpande nyhetsartiklar kring aktuella händelser som berör Nice regionen. Här publiceras även artiklar som tar upp EU-nyheter så väl som skatteinformation och förändringar av franskt/europeiskt regelverk som påverkar utomlandsboende.
  • Information från Sveriges konsulat med länkar till utrikesförvaltningen och officiell Konsulat information.

www.consulat-suede.fr innehas och drivs av Åke Almroth.

Välkommen!


Copyright © 2007 - 2019 consulat-suede.fr
created by www.dynweb.se