logo visit sweden logo
 

Personbevis

senast uppdaterad 2022-10-31 16:53:56

Konsulatet har ej längre rätt att utfärda en så kallad fiche inviduelle d'etat civil (fransk översättning av det svenska personbeviset).  Man kan nu själv ladda ned via Skatteverkets hemsida ett 2-språkigt intyg som beställs via dessa länkar:

Här kan du beställa tvåspråkigt födelsebevis enligt en EU förordning 2016/1191. 

Rubriken ”beställ tvåspråkigt dokument” finns här Vanliga önskemål från utländska myndigheter | Skatteverket och kontaktformuläret finns här Ställ en fråga eller lämna ett svar | Skatteverket

Personbevis på svenska eller engelska kan även beställas direkt från Skattemyndigheten på födelseorten i Sverige eller per telefon +46 8 564 851 60. Det kan också beställas direkt från Skatteverkets webbplats.

 

Tvåspråkiga EU-blanketter

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1191 av den 6 juli 2016 Länk till annan webbplats. om främjande av medborgares fria rörlighet innebär att ett personbevis eller registerutdrag ska accepteras utan apostille eller legalisering i ett EU-land. För att en person ska slippa översätta ett personbevis eller registerutdrag kan Skatteverket dessutom utfärda ett tvåspråkigt dokument som förklarar innehållet i personbeviset eller registerutdraget. Det tvåspråkiga dokumentet kan endast användas inom EU.

Dokumentet kan utfärdas för dessa syften:

 • Födelse (visar uppgift om barnet och föräldrarna)
 • Behörighet att ingå äktenskap/Äktenskapscertifikat (visar att du enligt svensk lag har rätt att gifta dig)
 • Dödsfall (visar att en person är avliden samt datum för dödsfallet)
 • Hemvist och/eller bostadsort (Visar din folkbokföringsadress)
 • Civilstånd (visar vilket civilstånd du har och datum för civilståndet)
 • Äktenskap (visar att du är gift, vem du är gift med samt datum för vigseln)
 • Registrerat partnerskap (visar att du är registrerad partner och datum för partnerskapet)
 • Status som varande i ett registrerat partnerskap (visar att du är registrerad partner, vem som är din partner samt datum för partnerskapet)

Beställ tvåspråkigt dokument

Beställ dokumentet via vårt kontaktformulär. Du måste fylla i dessa uppgifter:

 • i vilket syfte du ska använda dokumentet (se punktlistan här ovanför) - skriv detta i fältet för meddelande
 • personnummer för den person det gäller
 • vilket språk det ska översättas till
 • vilken postadress du vill att vi skickar dokumentet till
 • dina kontaktuppgifter.
 

Personbeviset behöver apostille-stämpel eller legalisering i ett land utanför EU

När Skatteverket har stämplat och skrivit under ditt personbevis kan vissa utländska myndigheter utanför EU kräva andra stämplar, apostille eller legalisering. Skatteverket utfärdar inte apostille eller legalisering. Behöver personbeviset en apostille-stämpel ska du kontakta en notarius publicus.

Du hittar vilka som är notarius publicus i ditt län på länsstyrelsernas webbplats, sök på notarius publicus.

Legaliseringar utfärdas av utrikesdepartementet (UD). Information om legaliseringar hittar du på utrikesdepartementets webbplats.


Copyright © 2007 - 2024 consulat-suede.fr
created by www.dynweb.se