logo visit sweden logo
 

Personbevis

senast uppdaterad 2021-02-04 16:32:23

Konsulatet kan på begäran utfärda en så kallad fiche inviduelle d'etat civil.  Intyget som är avgiftsbelagt utfärdas mot uppvisande av ett svenskt personbevis som anger namn och födelsedata, föräldrars namn och födelesdata samt moderns flicknamn.

Personbevis kan beställas direkt från Skattemyndigheten på födelseorten i Sverige eller per telefon +46 8 564 851 60. Det kan också beställas direkt från Skatteverkets webbplats.


Copyright © 2007 - 2022 consulat-suede.fr
created by www.dynweb.se