logo visit sweden logo
 

Artiklar under kategorin: Konsulatet

Det finns totalt 157 artiklar under kategorin Konsulatet.

Ökad vaksamhet vid resor i Europa

Mot bakgrund av det förhöjda hotet om terrorattentat i Europa, uppmanar UD svenska resenärer att iaktta ökad vaksamhet och allmän försiktighet. Du bör vara på din vakt på offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, i butikscentra och på andra platser med större folksamlingar.

läs resten av artikeln >>

Kategorier: Konsulatet, Samhällsinformation, Europa, Resor

Alla svenska medborgare kan rösta från utlandet oberoende om du är utlandssvensk, svensk på semester eller bara tillfälligt vistas utomlands. Personer som är svenska medborgare och bosatta utomlands röstar enbart i riksdagsvalet medan röstberättigade personer som är skrivna i Sverige kan rösta i alla tre valen samt i eventuella lokala folkomröstningar.

Läs vidare nedan för mer information om att rösta i utlandet; brevrösta och rösta i Sverige. 

läs resten av artikeln >>

Kategorier: Samhällsinformation, Sverige, Konsulatet

Midsommarafton,  samt den 9:e juli är Konsulatet stängt. I övrigt har Konsulatet i Nice öppet hela sommaren alla vardagar klockna 9-12. Ring gärna i förväg 04 93 16 90 15 och boka tid för ditt ärende. Du kan alltid nå konsulatet via e-post, info@consulat-suede.fr och i behov av akut assistans på mobiltelefon 06 19 68 99 25 alternativt Sveriges Ambassad i Paris 01 44 18 88 00.

Vi tillönskar alla en GLAD MIDSOMMAR...

läs resten av artikeln >>

Kategorier: Konsulatet

Glöm inte att anmäla din adress till Skatteverket!

Valmyndigheten skickar 60 dagar innan valet ett utlandsröstkort och brevröstningsmaterial till alla som har en adress i folkbokföringsregistret. För att du som utlandssvensk ska få detta måste du ha en korrekt adress i Skatteverkets folkbokföring senast den 2 juli. Anmälan om adress är samtidigt en anmälan till röstlängden för 10 år framåt. Har det gått mer än 10 år sedan du flyttade ut eller har du bytt adress efter utflyttningen så ska du anmäla dig på nytt.

läs resten av artikeln >>

Kategorier: Konsulatet, Sverige

Den 22:a februari fastställdes den krisplan som tagits fram för konsulatets verksamhetsområde - Alpes Maritimes - och gruppen med kontaktpersoner träffades för en genomgång och övning i hur man kan hantera en uppkommen krissituation. Jenny Lundgren från Försvarshögskolan hade förberett ett scenario med snö, ovanlig kyla, långt strömavbrott och stängd flygplats. Det framkom väldigt tydligt hur sårbart vårt samhälle är och hur snabbt viktiga funktioner upphör att fungera. Deltagarna resonerade igenom händelseförloppet och fick diskutera olika handlingsalternativ för att hantera situationen.

[Bilden hittades ej]

läs resten av artikeln >>

Kategorier: Krisinformation, Konsulatet

Vi har nu lagt till möjligheten för dom som registrerat sig till Svensklistan att få tidigare inlagda uppgifter skickade till sin e-postadress. Det är en god idé att med jämna mellanrum kontrollera att de uppgifter man skickat in fortfarande är aktuella och uppdaterade.

[Bilden hittades ej]

läs resten av artikeln >>

Kategorier: Konsulatet, Hemsidan

Den 28 januari presenterades förslaget till Konsulatets Krisplan för Alpes Maritimes vid ett möte på Stillegården. Den har tagits fram i nära samarbete med Svenska Kyrkan som liksom utlandsmyndigheterna har krisplaner på många ställen. Håkan Hjort, ambassadråd, redogjorde för UD’s krisplanering. Jenny Lundgren, knuten till Försvarshögskolan, redogjorde för krisarbete.

[Bilden hittades ej]

Till konsulatet knyts nu ett antal personer, geografiskt utspridda, längs kusten som frivilligt ställer upp för att vara kontaktpersoner. Deras uppgift är huvudsakligen att var ”öron och ögon” om något händer i deras närhet och det finns anledning att tro att svenskar eller svenska intressen är berörda.

läs resten av artikeln >>

Kategorier: Konsulatet

I det pågående arbetet med krisplaneringen som Konsulatet genomför tillsammans med Svenska Kyrkan är utgångspunkten en analys av de risker som kan förekomma i området. Även om sannolikheten är liten att det inträffar större naturkatastrofer av typ jordbävning (se dagens Nice-Matin) kan det vara nyttigt att känna till de risker som faktiskt finns. Nedan följer ett utdrag ur krisplanen som beskriver en annan sida av Côte d'Azur än den du finner i turistbroschyrerna. Vi kommer fortlöpande att redogöra för krisplaneringen här på hemsidan.

[Bilden hittades ej]

läs resten av artikeln >>

Kategorier: Krisinformation, Konsulatet, Södra Frankrike

Tenna Widmark

av Åke Almroth, måndag 18 januari 2010, 1 kommentar gå till kommentarerna

En Rivieraprofil har lämnat oss. Tenna Widmark,(f.Struwe) avled i december under sitt 85:e levnadsår. Tenna Widmark var svensk konsul i Nice under en period efter hennes make Sven’s bortgång 1982. Vid en minnesstund...

[Bilden hittades ej]

läs resten av artikeln >>

Kategorier: Konsulatet

I går drabbades departementet återigen av ett omfattande elavbrott under flera timmar. Att el-försörjningen till Alpes Maritimes är känslig är ingen nyhet. Gårdagens avbrott drabbade nära 800.000 abonnenter = 2 milj människor.

Det kommer att dröja ytterligae flera år innan el-försörjningen säkras genom en ny - nedgrävd -högspänningsledning.

[Bilden hittades ej]

läs resten av artikeln >>

Kategorier: Krisinformation, Konsulatet, Södra Frankrike

Om en naturkatastrof eller svår olycka skulle inträffa i vårt område skall konsulatet så fort som möjligt få fram information om svenska medborgare eller svenska intressen är drabbade. Därutöver skall vi så långt det är möjligt i samråd med ambassaden i Paris, som har det övergripande ansvaret, bistå drabbade svenskar för att underlätta för dem i den akuta situationen.

[Bilden hittades ej]

läs resten av artikeln >>

Kategorier: Krisinformation, Konsulatet, Södra Frankrike

Konsulatets expedition är stängd julafton och nyårsafton. Den 28:e, 29:e och 30:e december har vi begränsat öppet för angelägna ärenden mellan klockan 11 - 12. Ni kan nå oss övrig tid per telefon 04 93 16 90 15 i akuta situationer även mobil 06 19 68 99 25. Se vidare under "Konsulattjänster".

Med tillönskan om en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År tackar vi för i år. Väl mött 2010!

[Bilden hittades ej]

kommentera artikeln

Kategorier: Konsulatet

Fredagen den 13:e november inledde Ambassadör Gunnar Lund från Paris ett flera dagar långt besök i Provence. Med början i Aix/Marseille där han höll ett föredrag inför ett hundratal åhörare, många studenter, om Sveriges prioriteringar som ordförandeland i EU.

[Bilden hittades ej]

Den 16:e och 17:e november var det Nice tur...

läs resten av artikeln >>

Kategorier: Konsulatet, Södra Frankrike, Evenemang, Ambassaden

Ladda ner broschyren som kortfattat berättar om konsulatet och vad vi kan göra för dig. Du finner den genom att klicka här.

Du bör givetvis också läsa under rubriken Konsulattjänster ovan i specifika frågor.

[Bilden hittades ej]

kommentera artikeln

Kategorier: Konsulatet

Måndagen den 16 november deltager vår ambassadör Gunnar Lund i en middagsdebatt i Cagnes-sur-Mer kring Sveriges prioriteringar som ordförandeland i EU.

[Bilden hittades ej]

Hjärtligt välkommen att anmäla dig till detta arrangemang som sker i samarbete med den franska organisationen Le Movement Européen.

läs resten av artikeln >>

Kategorier: Föreläsning, Konsulatet, Södra Frankrike, Ambassaden

Sveriges Ambassadör i Frankrike besöker oss måndagen den 16 november.

Konsulatet och organisationen Le Mouvement Europeen arrangerar en middagsdebatt i Cagnes sur Mer. Ambassadör Gunnar Lund kommer där att redogöra för Sveriges prioriteringar som ordförandeland för EU.

Närmare detaljer beträffande anmälan, tider och pris kommer att publiceras här inom kort. Reservera redan nu kvällen i din almancka!

[Bilden hittades ej]

kommentera artikeln

Kategorier: Föreläsning, Konsulatet, Evenemang, Ambassaden

Konsulatet i Nice har öppet hela sommaren, alla vardagar mellan klockan 9-12. Telefon 04 93 16 90 15.

I mycket brådskande ärenden kan vi nås även andra tider per mobiltelefon +33 619 68 99 25. Svarar vi inte kan ni lämna meddelande eller ännu hellre skicka ett SMS-meddelande.

[Bilden hittades ej]

Den 14:e juli och den 15:e augusti har vi stängt då det är helgdagar i Frankrike.

Glöm inte att först försöka finna informationen ni söker här på hemsidan. Ni finner mycket praktisk information under rubrikerna Konsulattjänster och Ambassaden i Paris i huvudmenyn ovan.

Vi önskar alla en fortsatt trevlig sommar!

kommentera artikeln

Kategorier: Konsulatet

Nu finns en broschyr där vi samlat några förslag på saker att tänka på när man vistas i turistcentra, beger sig upp i bergen eller ut på havet. Vår erfarenhet visar att många besvärliga situationer hade kunnat undvikas, eller i vart fall blivit mindre omfattande om man tillämpat dessa enkla regler. Du finner också de viktigaste telefonnumren om trots allt olyckan är framme.

Klicka här för att hämta hem broschyren nu, ge gärna ett exemplar till besökande gäster. Är det något du undrar över i detta sammanhang är du välkommen att ringa eller maila oss. Om frågan är av allmänt intresse ställ den gärna som en kommentar till artiklen.

[Bilden hittades ej]

kommentera artikeln

Kategorier: Konsulatet, Turism

Valresultat

av Åke Almroth, måndag 8 juni 2009, 1 kommentar gå till kommentarerna

Med ett genomsnittligt valdeltagande om 43,08% valdes ett nytt EU-parlament den 7 juni. I Sverige röstade 43,8% av de röstberättigade, i Frankrike 40,4%. Högst valdeltagande var det i Luxemburg med 91% och lägst i Slovakien med knappt 20%.

[Bilden hittades ej]

läs resten av artikeln >>

Kategorier: EU, Konsulatet

Innehållet under fliken Konsulattjänster som du finner ovan i rubrikraden har uppdaterats med aktuell information om provisoriska pass, handledning för hjälp till självhjälp som innehåller praktiska tips och råd om hur du kan få assistans om något händer och några tips för en säkrare vistelse/semester.

[Bilden hittades ej]

I anslutning till översynen av kris- och beredskapsplanen har ett antal mötesplatser definierats. Vilka de är och var de ligger finner du under rubriken Mötesplatser. Du kommer att kunna läsa mer om detta i början av hösten. Mötesplatserna är enbart en anvisning på lämpliga platser att bege sig till om all vanlig kommunikation är ur funktion. Det är inte fråga om några bemannade hjälpinstanser.

kommentera artikeln

Kategorier: Hemsidan, Konsulatet

Röstmottagning

av Åke Almroth, tisdag 10 februari 2009, 0 kommentarer gå till kommentarerna

Vid konsulatet i Nice anordnas röstmottagning under perioden 15-26 maj. Vardagar klockan 9-12. Medtag röstkort och id-handling. Välkomna

kommentera artikeln

Kategorier: Konsulatet

Fingeravtryck införs i pass - gäller nyansökningar!

Två personliga besök från och med den 28 juni 2009. Fingeravtryck blir obligatoriskt även för barn från 12 års ålder

Den nya hanteringen av resedokument innebär att den som söker ett nytt vanligt pass eller nationellt id-kort måste göra två personliga besök på ambassaden i Paris. Först för att lämna in ansökan, och sedan för att hämta det färdiga passet eller id-kortet. När man hämtar sitt pass och/eller id-kort kontrolleras chipet och personalen ser då till att resehandlingen lämnas ut till rätt person.

läs resten av artikeln >>

Kategorier: Lagar och Regler, Sverige, Konsulatet, EU

Konsulattjänster

av Åke Almroth, måndag 26 januari 2009, 0 kommentarer gå till kommentarerna

Under fliken Konsulattjänster ovan finner du praktisk och värdefull information om vad vi kan hjälpa dig med mm.

kommentera artikeln

Kategorier: Hemsidan, Konsulatet

På Cinemateket i Nice, 3 Esplande Kennedy, Acropolis fortsätter nu under januari retrospektivet över Ingemar Bergmans verk som filmskapare. Ytterligare 14 filmer visas och det hela avslutas med en dokumentär - Intermezzo. En intervjuv med Ingmar Bergman på Dramaten av Gunnar Bergdahl.

Cinemateket är en kommunal institution - medlemskap kostar 1 €, fås på plats och ett besök kostar 2 €. Man kan också köpa häften med 10 biljetter för 18€.

Detaljprogram nästa sida. Alla filmer är i originalversion med fransk text.

alt

läs resten av artikeln >>

Kategorier: Nice, Kultur, Evenemang, Konsulatet

Krisplanering

av Åke Almroth, lördag 10 januari 2009, 0 kommentarer gå till kommentarerna

Under vintern och våren kommer vi att se över den lokala kris- och beredskapsplanen som kompletterar den för Frankrike gällande planen som handhas av ambassaden i Paris

läs resten av artikeln >>

Kategorier: Konsulatet, Krisinformation, Kampanjer, Samhällsinformation

Sida:
<<  < 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 >  >>

sökikon

 Välkommen!

För att få information om vad som är nytt på hemsidan, sedan ditt senaste besök, logga in med ditt forumskonto nedan.

Användare:
Lösenord:
Kom ihåg mig:

Inget konto? Klicka här för att registrera dig som medlem nu! Anmälan gör dig även till medlem i Rivieraforum.

Följ www.consulat-suede.fr:

Nobel de Nice

Nyhetsbrev

Ange din epostadress för att anmäla dig till nyhetsbrevet.

Hetast Artiklar Just Nu

10 Mest Lästa Artiklarna

Senaste Kommentarer

Alkoholmätare i bilen:

Thomas: "Lagen avskaffades ju efter regeringsskiftet så den hann ..." läs...

Påsk:

Pyre: "Kan ni var Sn Snälla och skriva om alla traditioner i Fr..." läs...

Valutakurser i deklarationen:

Åke Blomberg: "Tack för tabellen med valutakurser. Det verkar som om ru..." läs...

Minneshögtid 14 oktober:

Tack: "jag fick hjälp av den här artikeln till mitt skolprojekt..." läs...

Fransk skattereform i sikte:

lgsand : "Man kan tycka att rättssäkerheten kräver att vi ska veta..." läs...

Väderprognos

Klicka på en av länkarna nedan för att visa en detaljerad väderprognos för vald stad: Stockholm, Göteborg, Malmö, Luleå, Paris, Lyon, Nice, Monaco

Valutakurser

Kurserna uppdaters automatiskt 16:30 varje vardag. Information hämtas från ECB. För att se grafer, klicka här.

  • 1 EUR = 10.4478 SEK
    0,0258, 0,25%
  • 1 EUR = 1.2168 USD
    -0,0017, -0,14%
  • 1 EUR = 0.871 GBP
    -0,0028, -0,32%

Se förändring över

Svensklistan

Uppgifterna du lämnar vid registrering till svensklistan kommer endast att användas om konsulatet/ambassaden behöver komma i kontakt med svenskar bosatta i södra Frankrike vid kris, större olycka eller naturkatastrof. Klicka här för att lära dig mer.

Arkiverade Nyheter

Arkiverade Evenemangsidor

Copyright © 2007 - 2018 consulat-suede.fr
created by www.dynweb.se